Vi är Vittra! Vi är lika gamla som jorden och till och med ännu äldre. 

Vi är en del av Moder Jords recept!

Jag menar att ungefär som när du följer ett recept när du bakar ett bröd. Du har olika ingredienser som behövs för att brödet skall bli just ett bröd. Det är samma med oss. Vi är en del av skapandet, innehållet, till denna magnifika planet.

Och detsamma gäller DIG min älskade vän! 

Ni människor har bara börjat förstå, vad ni är och varför ni vandrar på denna planet.

Det är lätt att bli förvirrad. 

Ni har så många val inom allt i era liv. Och i alla dessa val är det lätt att missa siktet, fokuset, på vad som verkligen betyder något, för att kunna leva det sanna livet på Moder Jord.

Om man vill leva det sanna livet på Jorden så måste man börja med:

att lära känna Moder Jord!

Vi lär våra egna barn om Jorden allra först. Sedan får våra barn specialisera sig inom ett område där de har mest intresse. Då ger vi våra barn den sanna grundplattformen till livet här på jorden.

Om man inte vet hur golvet ser ut, så är det inte lätt att sätta upp väggar, fönster och tak sedan? Eller hur? Hur ser huset ut då?

Hur ser livet ut om man inte först lär sig om Moder Jord? Kanske blir livet lite “snett och vint”?

Ni kära människor är bara i början av er lärdom om Jorden. Fast fler och fler vaknar nu upp och verkligen vill lära sig om Moder Jord och vi ser det som något mycket underbart och positivt! 

Det första du kan göra är att bara lyssna till henne, och gör det i tystnad, i ditt inre, i lugn och harmoni. Först när du har stillat dina måsten och göranden, och när du har släppt dina egna krav på hur detta skall gå till….då kommer du att känna en ny kontakt!

Din kontakt med Moder Jord är öppen när du är helt kravlös och ditt hjärta är fullt med kärlek och tacksamhet. Det är denna kanalen som Moder Jord kommunicerar via.

Ni människor kommer att få tillbaka er glädje, er sanna glädje, i kontakten med Moder Jord, för ni kommer att minnas på ett djupt själsligt plan att ni har saknat kontakten med er ur-moder, som i sin tur har saknat var och en av er, och alltid, hela tiden väntat på er, och alltid älskat er.

Ni är sannerligen väntade på och Ni är sannerligen så otroligt älskade och Moder Jord vet vad var och en av er går igenom och hon vill inget hellre än att hålla Er i handen som den kärleksfulla själen hon är.

Så älskade barn, älska dina fötter, varje fotsteg betyder något alldeles enormt mycket och vår allas Moder Jord känner dina fotsteg också för varje steg berör henne, så tro aldrig att något är meningslöst i ditt liv.

Hämta nu tillbaka din tro, och din kraft till ett liv i sprudlande  kärleks och glädjeflöde tillsammans med din planet Moder Jord.

Vi är Vittra och vi älskar Er!

Source: Read More